Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης

Η εταιρία μας αναλαμβάνει συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης για κάθε είδους επιχείρησης ή ιδιώτη, τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Το Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης παρέχει:

  • Άμεση απόκριση τεχνικού.
  • Πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο Άμεσης Ανάγκης του Τεχνικού.
  • Άμεση επέμβαση με Απομακρυσμένη Υποστήριξη (Remote Support)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

1) Τηλεφωνική υποστήριξη στον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
2) Εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω Internet, εφόσον τέτοια υπάρχει στην εγκατάσταση του πελάτη.
 
3) Η επί τόπου παροχή υπηρεσιών θα γίνεται από τεχνικό της εταιρίας μας, που θα μεταβαίνει στο χώρο του πελάτη και θα παρέχει την εργασία που απαιτείται.