Εγκατάσταση ADSL σύνδεσης


Εγκατάσταση Σύνδεσης ADSL και ρύθμιση Router
Ένας εξειδικευμένος τεχνικός ασχολείται με τις παρακάτω εργασίες:

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού σας.
  • Ρύθμισηe-mail (MS Outlook,Outlook Express, κτλ.)